Ansvarsenhet 12

Hvilke ansvarsenheter driftsmidlet tilhører.

Alle ansvarsenhetsklassene som du har definert i tabellen Bedriftsopplysninger, hentes opp som egne felt. De mest vanlige er avdeling, prosjekt og objekt. Feltene refererer til ansvarsenhetstabellene, og blir kopiert til bilagslinjen når det føres bilag på driftsmidlet.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
SQL-navn R12 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9575  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 12 OrgUnit12
  • Ansvarsenhet 12
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.