Gammelt Driftsmiddelnr

Når du bytter driftsmiddelnummer, blir det gamle nummeret tatt vare på i dette feltet.

Se forklaringen til feltet Nytt Driftsmiddelnr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelnr Heltall
SQL-navn OldPropNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13810  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.