Ansvarlig

Hvem som er ansvarlig for driftsmidlet.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
SQL-navn Rsp Navnet på databasefeltet.
Nummer 5702  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Official
  • Ansvarlig
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.