Nytt Driftsmiddelnr

Hvis du ønsker å endre driftsmiddelnr. angis det nye nummeret her, før behandlingsvalget Bytt driftsmiddelnr. kjøres.

Driftsmiddelnummer byttes på følgende måte:
  1. Registrer det nye driftsmiddelnummeret i feltet Nytt Driftsmiddelnr på de driftsmidlene du ønsker å bytte nummeret på.
  2. Marker eller gjør et utvalg på driftsmidlene med en verdi i feltet Nytt Driftsmiddelnr.
  3. Kjør behandlingsvalget Bytt driftsmiddelnr. Dette behandlingsvalget oppdaterer alle fremmede nøkler som inneholder feltet Driftsmiddelnr, i alle tabeller som refererer til feltet. Visma Business håndterer også tilfellet hvor 2 numeriske nøkler bytter til hverandre sine verdier.
Merk: Det skjer ikke noe hvis du bare legger inn en verdi i feltet Nytt Driftsmiddelnr og lagrer. Du må kjøre behandlingen Bytt driftsmiddelnr. for at feltet Driftsmiddelnr skal bli oppdatert. Det gamle driftsmiddelnummeret blir tatt vare på i feltet Gammelt Driftsmiddelnr. Benytter du felles tabell for driftsmidler, kan du ikke benytte funksjonen med å bytte nummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelnr Heltall
SQL-navn NewPropNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13809  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.