Levetid

I dette feltet kan driftsmidlets levetid angis.

Verdien i dette feltet er grunnlag for beregning av feltene Avskriv til ,Avskriv tillegg til, Avskriv nedskrivning til og Avskriv oppskrivning til når anskaffelsesbilag oppdateres. Systemet beregner samtidig avskrivningssatsen (formel: 100 dividert på levetiden) og fyller ut feltet Avskr.sats med denne verdien. Endring av levetid vil ikke påvirke feltene Avskriv til, Avskriv tillegg til, Avskriv nedskrivning til og Avskriv oppskrivning til, siden disse datoene kan ha blitt manuelt overstyrt og være forskjellige.

Merk: Verdien i levetiden har INGEN innvirkning på verdier beregnet fra behandlingsvalget Avskrivning, disse verdiene er KUN basert på Avskriv til, Avskriv tillegg til, Avskriv nedskrivning til og Avskriv oppskrivning til.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn LifeTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 5697  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.