Sist avskrevet

Viser hvilken dato driftsmidlet sist ble avskrevet.

Feltet blir automatisk fylt ut med valuteringsdatoen under oppdatering av avskrivningsbilag med Driftsm.behandl. = 9 - Avskrivning på anskaffelse, 10 - Avskrivning på tillegg, 11 - Avskrivning på oppskrivning eller 12 - Avskrivning på nedskrivning. Du kan også registrere feltet manuelt, for eksempel for å utelate automatiske avskrivninger fram til en gitt dato. Feltet blir benyttet under produksjon av avskrivningsbilag. Ved avskrivning beregner programmet kun avskrivninger for perioder som ligger etter denne datoen. Datoen fungerer som en slags sperredato ved bruk av avskrivningsfunksjonen.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn LstWODt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5779  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.