Forsikr.verdi

Forsikringsverdien for driftsmidlet.

Feltet er kun et informasjonsfelt, det er ikke grunnlag for noen behandlinger eller beregninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn InsurVal Navnet på databasefeltet.
Nummer 5765  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.