Opplysning 1

Tilleggsinformasjon for driftsmidlet.

Du kan bruke opptil åtte opplysningsfelter. Disse feltene kan du bruke til utfyllende opplysninger om driftsmidlet. Feltene kan inneholde tilfeldige opplysninger. Det vil si at du kan legge inn helt forskjellige typer informasjon for de ulike driftsmidlene. Opplysningene kan du skrive ut på lister og rapporter. Videre kan du sortere og gjøre utvalg på feltene.

Merk: Det vil være fornuftig å skifte navn på feltene, slik at de beskriver hva feltet inneholder.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf Navnet på databasefeltet.
Nummer 5402  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.