Innkjøpsbeløp

Ved overføring av et driftsmiddeldata fra et annet system, kan du registrere innkjøpsbeløp direkte i dette feltet.

Beløpet vil bli brukt til et initialiseringbilag med Driftsm.behandl. = 1 - Anskaffelse når behandlingen Aktiver driftsmiddel kjøres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn PurcAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14530  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.