Gr. 4

Gruppe som driftsmidlet tilhører.

Du kan bruke opptil 12 grupperingsfelter. Disse feltene kan du for eksempel bruke til å gruppere eller gjøre utvalg på driftsmidler etter hvilken gruppe du har definert dem i. Du kan selv definere de kodene du ønsker, og hva de skal stå for.

Merk: Det vil være fornuftig å skifte navn på feltene, slik at de beskriver hva feltet inneholder.

Når du skriver ut dokumenter, blir teksten skrevet ut på det språket du har definert for driftsmidlet.

Driftsmiddelgruppering 4 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 64.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Driftsmiddelgruppering 4 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelgruppering 4 Heltall
SQL-navn Gr4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5398  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.