Gr. 11

Gruppe som driftsmidlet tilhører.

Du kan bruke opptil 12 grupperingsfelter. Disse feltene kan du for eksempel bruke til å gruppere eller gjøre utvalg på driftsmidler etter hvilken gruppe du har definert dem i. Du kan selv definere de kodene du ønsker, og hva de skal stå for.

Merk: Det vil være fornuftig å skifte navn på feltene, slik at de beskriver hva feltet inneholder.

Når du skriver ut dokumenter, blir teksten skrevet ut på det språket du har definert for driftsmidlet.

Driftsmiddelgruppering 11 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 90.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Driftsmiddelgruppering 11 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelgruppering 11 Heltall
SQL-navn Gr11 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6059  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.