Valutakurs 2

Med dette feltet kan du bokføre valuta 2 på driftsmidlet.

Ved registrering av valuta 2 og valutakurs 2 blir tilsvarende felter i tabellen Driftsmiddeltransaksjon og Driftsmiddelsaldo oppdatert. Du kan også gjøre valutajustering på driftsmiddeltransaksjoner på samme måte som på hovedboks- kunde- og leverandørtransaksjoner.

Merk: Hvis du skal bokføre i valuta 2 på driftsmiddel så anbefales det å ikke endre valutakursen etter at første anskaffelsesbilag er bokført.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
SQL-navn ExRt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15253  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.