Valutakurs

Med dette feltet kan du bokføre valuta på driftsmidlet.

Ved registrering av valuta og valutakurs på driftsmiddelets anskaffelsesbilag, blir tilsvarende felter oppdatert i tabellen Driftsmiddel. De blir deretter brukt på avskrivnings- oppskrivnings- og nedskrivningsbilag. Tilsvarende felter blir også oppdatert i tabellen Driftsmiddeltransaksjon og Driftsmiddelsaldo. Du kan gjøre valutajustering på driftsmiddeltransaksjoner på samme måte som på hovedboks- kunde- og leverandørtransaksjoner.

Merk: Hvis du skal bokføre i valuta på driftsmiddel så anbefales det å ikke endre valutakursen etter at første anskaffelsesbilag er bokført.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
SQL-navn ExRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 14298  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.