Avskriv tillegg til

I dette feltet registrerer du sluttdato for tillegg.

Feltet vil bli oppdatert og beregnet med feltene Ansk.dato og Levetid som grunnlag hvis behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel kjøres. Det vil også bli automatisk oppdatert når første anskaffelsesbilag oppdateres. Feltet kan også manuelt endres.
Merk: Feltet Avskriv tillegg til bestemmer verdien av avskrivninger av tillegg. Feltet Avskriv tillegg til kan aldri overstige feltet Avskriv til.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn EndDtAdd Navnet på databasefeltet.
Nummer 14462  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.