Beskrivelse

Angi beskrivelse av driftsmidlet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn Descr Navnet på databasefeltet.
Nummer 5694  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.