Avskr.sats

Informasjon om årlig prosentsats for avskrivning

Feltet blir automatisk fylt ut når du registrerer en verdi i feltet Levetid for driftsmidlet.

Merk: Den viste satsen har ingen påvirkning på beregning av avskrivninger. Det er kun ment som informasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn WORt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5698  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.