Valutanr

Hvis ikke manuelt angitt når driftsmidlet opprettes, vil feltet bli oppdatert når driftsmidlets anskaffelsesbilag blir oppdatert.

Det er mulig å føre regnskapet for driftsmidlet i en utenlandsk valuta, men avskrivningene vil alltid bli beregnet i standardvalutaen og avskrivningen i valuta vil bli beregnet til valutakursene benyttet på anskaffelsestransaksjonen.

Merk: Hvis du skal bokføre i valuta på driftsmiddel så anbefales det å ikke endre valutakursen etter at første anskaffelsesbilag er bokført.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 14223  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.