Mal-driftsm.nr

Maldriftsmiddelnr. kan benyttes for å opprette et nytt driftsmiddel med samme setting/verdier som det du henviser til.

Hvis du skal opprette et nytt driftsmiddel med samme egenskaper som en du kjenner fra før kan du legge inn nytt driftsmiddel, driftsmiddelnavn og så verdien til det som du ønsker å benytte som mal. Da vil alle verdier fra dette driftsmiddelet bli fylt ut bortsett fra de feltene du selv har lagt inn verdi i. Denne metoden erstatter bruken av utfyllingsregler og gjør det sikrere og enklere å opprette nye driftsmidler.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelnr Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8756  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Driftsmiddel CapitalAssetsTemplate
  • Mal-driftsm.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.