Driftsmiddelnr

Et unikt nummer som identifiserer driftsmidlet.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelnr Heltall
Primærnøkkel Ja Driftsmiddelnr
SQL-navn PropNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5693  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.