Driftsm.klassenr

Angi Driftsmiddelklasse som driftsmidlet tilhører.

Tabellen Driftsmiddelklasse inneholder hovedbokskontoene som benyttes til posteringer for driftsmiddeltransaksjoner. Det er obligatorisk å angi Driftsmiddelklasse for å kunne kjøre behandlingsvalgene Avskrivning, Aktiver driftsmiddel og Salg/utrangering, og for å oppdatere bilag for driftsmidlet.

Ved oppdatering av et bilag som har angitt et driftsmiddel uten utfylt Driftsmiddelklasse, vil hovedboksposteringene ende opp på Feilføringskonto.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsm.klassenr Heltall
SQL-navn PropClNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5695  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Driftsmiddelklasse CapitalAssetClass
  • Driftsm.klassenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.