Strekkode

Hvis strekkode benyttes for å identifisere driftsmidlet, kan denne angis i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Strekkode Tekst (52)
SQL-navn SCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 5758  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.