Akkumulert avskr. beløp

Ved overføring av et driftsmiddel i forbindelse med bytte fra et annet system, kan akkumulert avskrivningsbeløp registreres direkte i dette feltet.

Skal kun benyttes sammen med et beløp i feltet Innkjøpsbeløp. Beløpet vil bli angitt som på bilag opprettet fra behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel. Dette bilaget vil inneholde driftsmiddelnummeret til kredit og Driftsm.behandl. = 9 - Avskrivning på anskaffelse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn AccWOAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14531  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.