Bruttovekt

Verdien beregnes på grunnlag av verdiene i feltet Nettovekt og feltet Tara.

Verdien foreslås på ordrelinjen, og vil overstyre tilsvarende felter fra tabellene Produkt og Enhet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5907  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.