Endret tid i millisek.

Endringstidspunkt i millisekunder.

Benyttes i integrasjonen mellom Zpider og Visma Business. Med dette feltet vil endringer som gjøres i Visma Business umiddelbart oppdateres i Zpider.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ChTmms Navnet på databasefeltet.
Nummer 16617  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.