Proprietærkode

Banktransaksjonskode for betalingen.

Innholdet i Proprietærkode er bankspesifikt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 40 Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrpCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 19636  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.