Navn

Betalers navn.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PayNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 19637  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.