Betalers kontonr.

Betalers bankkontonr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PayAcc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19635  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.