AutoPay logg sekv.nr.

Referanse til kolonnen Identifikasjon i tabellen Visma.net AutoPay logg, hvor filen for inngående betalinger er lagret.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja AutoPay logg sekv.nr., Betaling elementindeks, Betalingslinje elementindeks
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19632  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Visma.net AutoPay logg AutopayLog
 • AutoPay logg sekv.nr.
 
Bilag Voucher
 • AutoPay logg sekv.nr.
 • Betaling elementindeks
 • Betalingslinje elementindeks
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Oppdatert bilag UpdatedVoucher
 • AutoPay logg sekv.nr.
 • Betaling elementindeks
 • Betalingslinje elementindeks
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen kundepost OpenCustomerEntry
 • AutoPay logg sekv.nr.
 • Betaling elementindeks
 • Betalingslinje elementindeks
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Kundetransaksjon CustomerTransaction
 • AutoPay logg sekv.nr.
 • Betaling elementindeks
 • Betalingslinje elementindeks
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Regnskapstransaksjon AccountingTransaction
 • AutoPay logg sekv.nr.
 • Betaling elementindeks
 • Betalingslinje elementindeks
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.