Status

Status for importen/eksporten.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Behandlet
Behandling av filen/meldingen var vellykket.
2 - Avventer
Behandling av filen/meldingen startet, men avsluttet ikke på korrekt måte.
3 - Lastet ned tidligere, ikke behandlet
Filen har allerede blitt behandlet. Flere nedlastinger av samme fil, enten via behandlingsvalget Hent returdata eller automatisk (MessageQueue), er ikke tillatt. Ved feilsituasjoner er det imidlertid mulig å tvinge igjennom behandling av filen via behandlingsvalget Behandle fil fra tabellen Visma.net AutoPay logg.
4 - Feil under behandling av fil
Feil under tolkning/deserialisering av nedlastet XML-fil.
5 - Tilkoblings- /driftsfeil
Feil ved forbindelse med service under forsøk på nedlasting.
6 - Feil: Ikke noe innhold å behandle
Den nedlastede filen hadde ikke noe innhold.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn APSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 17748  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.