Opprinnelse

Viser om overføring er startet manuelt eller automatisk.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Automatpostering
Filen/meldingen ble automatisk importert av Visma Business Host for OD MessageQueue.
2 - Manuelt
Filen/meldingen ble manuelt behandlet ved kjøring av behandlingsvalget Legg ut data eller Hent returdata.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Opprinnelse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn APOrig Navnet på databasefeltet.
Nummer 17749  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.