Identifikasjon

Unik identifikator i Visma.net AutoPay.

Gjelder bare for innkommende filtyper 1 - Inngående betaling og 2 - AvtaleGiro kundeinformasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 80 Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FileId Navnet på databasefeltet.
Nummer 17746  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.