Filtype

Filtype for sent/mottatt fil.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Inngående betaling
2 - AvtaleGiro kundeinformasjon
3 - AvtaleGiro betalingskrav
4 - Utgående betaling
5 - Statusendringer
6 - Statusendringer, omkjøring
7 - Import av valutakurser
8 - Kontoutskrift
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Filtype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn APType Navnet på databasefeltet.
Nummer 17747  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.