Nr

Et unikt nummer som identifiserer Visma.net AutoPay logg-raden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17744  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.