Bankkonto

Bankkonto benyttet på betalingen.

Merk: For loggoppføringer med Filtype = 5 - Statusendringer:
  • Bankkontoen hentes fra importfilen, og kan være på et annet format enn bankkonto angitt på bankpartneren (IBAN vs. BBAN).
  • Hvis betalingsbunten inneholder mer enn én bankkonto, legges teksten Flere ut i feltet Bankkonto.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BGiro Navnet på databasefeltet.
Nummer 17745  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.