Sekv.nr

Primærnøkkel i tabellen, tildeles automatisk.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Sekv.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18753  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.