Detaljer

Inneholder den spesifikke årsaken til feilen, inkludert feltnavn og beregninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 1000 Tekst (1000)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dtls Navnet på databasefeltet.
Nummer 18756  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.