Navn

Navnet på operatøren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 30 Tekst (30)
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 16502  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.