Avstemmingsnr.

Fortløpende automatisk tildelt verdi, primærnøkkel i tabellen.

Når rapporten Bankavstemmingsrapport skrives ut fra tabellen Bankpartner og innholdet godkjennes, vil alle tilhørende transaksjoner i tabellen Avstemt transaksjon bli oppdatert med denne verdien.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Avstemmingsnr.
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RecNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18640  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.