Avstemmingsdato

Dato for når godkjenning av avstemmingen ble foretatt.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RecoDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18644  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.