Hovedb.k. bank

Hovedbokskonto for bankkontoen.

Kontonr. i hovedboken for den avstemte bankkontoen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RmtAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 18643  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto BankAccount
  • Hovedb.k. bank
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.