Fil data

Innholder avstemmingsrapporten i PDF-format.

Dobbeltklikk i feltet vil åpne avstemmingsrapporten i en PDF-leser.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Fil i BLOB Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FileData Navnet på databasefeltet.
Nummer 18826  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.