Differanse

Differanse på den godkjente avstemmingen.

Beregnet som differansen mellom feltene Utgående banksaldo og Korrigert hovedb.saldo.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18825  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.