Korrigert hovedb.saldo

Regnskapets utgående saldo etter korreksjoner.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CorGlBal Navnet på databasefeltet.
Nummer 18646  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.