Bankpartnernr

Bankpartneren den godkjente avstemmingen er koblet mot.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BPartNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18963  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bankpartner BankPartner
  • Bankpartnernr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.