Bankkontonr

Kontonr. for avstemt bankkonto.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BankG Navnet på databasefeltet.
Nummer 18641  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.