Enhet tidsansl.

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Minutter
2 - Timer
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tidsenhet Heltall
SQL-navn RsvTmUn Navnet på databasefeltet.
Nummer 3977  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.