Enhet

Enheten for antallet på ordrelinjen.

Det er kun teksten som blir benyttet på aktiviteter. Lagermål og antall pr. enhet fungerer ikke på aktiviteter.

Enhet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 16.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Enhet i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Enhet Heltall
SQL-navn Un Navnet på databasefeltet.
Nummer 12062  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Enhet Unit
  • Enhet
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.