Tirsdag

Timeregistrering for hver dag på formatet TT:MM format.

Timene akkumuleres i feltene Antall og Påløpt. Tilhørende antallsfelter for dager vil vise 01:30 som 1.5, og vil kalkuleres som 90 minutter i feltet Antall.

Om du angir verdier i disse feltene, Fra dato og Til dato feltene påvirkes i henhold til hvilke dag-felter som benyttes. Fra dato og Til dato må tilsvare den første og siste dagen for hvilke verdier som er lagt inn. Om disse feltene benyttes er det ikke mulig å definere et datointervall lengre enn én uke. Avhengig av hvilken dag du angir først, beregnes det så startdatoen er første dag i inneværende uke, men f.eks. onsdag til onsdag er også mulig.

Merk: Disse feltene kan ikke benyttes sammen med feltene Fra kl og Til kl.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Signert tidsperiode Heltall
SQL-navn D2Hr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12039  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.