Trans.gr. 1

Transaksjonsgruppe som aktiviteten tilhører.

Når du registrerer ordrenummer blir dette feltet hentet fra ordren hvis det ikke er utfylt. Når du overfører aktiviteten til en ordre, blir denne verdien oppdatert på ordren hvis det er en ny ordre. Hvis det er et tillegg til en eksisterende ordre blir verdien oppdatert på ordrelinjen.

Transaksjonsgruppe 1 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 20.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Transaksjonsgruppe 1 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Transaksjonsgruppe 1 Heltall
SQL-navn TransGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 6513  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.