Til kl

Sluttidspunkt for aktiviteten.

Foreslås ut i fra feltet Aktivitetslengde i tabellen Bruker for den aktøren som er ansvarlig for aktiviteten.

Merk: Skriver du inn et tidspunkt som er definert som ferie i tabellen Ferie på den ansvarlige for aktiviteten, får du en melding om dette på Statuslinjen. Du må selv oppgi et annet sluttidspunkt (og eventuelt en annen Fra dato og Til dato).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn ToTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 3966  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.